ann-kristin

Ann-Kristin Källström

Kort biografi

Född i Stockholm 1958. Nu bosatt och verksam i norra Sverige. Efter avslutad konstskola i Stockholm arbetade jag huvudsakligen med oljemåleri.
Började arbeta med olika grafiska tekniker 1997, traditionellt och experimentell med medel och metoder. Från 2009 har fokus varit på fotobaserat djuptryck (lösningsmedelsfri grafik med fotopolymerfilm) och digitala tryck samt collografi.

2001 och 2005-2008 var jag ansvarig för utbildningen i grafik och huvudlärare i ämnet på två konstskolor i Sverige.

Studerade bildjournalistik på Mitthögskolan, Sundsvall 2010.

Jag anordnar workshops/kurser i grafik för verksamma konstnärer och konststuderande. Under min vistelse som artist in residence i Nairobi, Kenya 2013, arrangerade jag olika work-shops för att introducera djuptryck för konstnärer i Kenya.

Deltar i grupputställningar och har separatutställningar, i Sverige och utomlands.
Arbetar med konst- och utställningsprojekt, egna projekt och projekt jag har blivit inbjuden till.

Mellan varven arbetar jag med olika skribent- och fotouppdrag, texter/artiklar/reportage om konst och konstprojekt, publicerade i konsttidningar, på nätet och tryckta.

Medlem i Grafiska Sällskapet i Sverige.

.